Má vzdělání pořád stejný význam?

Podíváme-li se na dnešní svět, vývoj ve všech oblastech jde prudce kupředu z toho logicky vyplývá, že lidi se vzděláním jsou zapotřebí. Bez diplomu se neobejdeme v mnoha oblastech na trhu práce a oborů, kde je nutné prokázat se vysokoškolským diplomem jsou stovky. Vyjmenujme třeba lékaře, vědce, učitelé, architekty, IT specialisty, úředníky, farmaceuty, právníky – bez ukončeného vysokoškolského studia můžeme na práci v těchto oborech rovnou zapomenout.
nekonečné učení
Na druhou stranu některé vysoké školy chrlí absolventy, kteří jsou v praxi neuplatnitelní a horko, těžko shání ve svém oboru práci. Tito naopak, ačkoliv věnovali svůj čas, úsilí, finance a třeba i své ideály – pak v praxi naráží na překážky, kdy jim zaměstnavatelé nenabídnou práci, protože jsou pro ně „zbytečně“ drazí a upřednostní „méně vzdělané“ uchazeče o práci. Logicky udělají stejnou práci, ale za menší gáži.
Dle mého názoru je tedy význam vzdělání ještě větší než kdysi, co je ale jinak oproti dávným časům je kvalita a úroveň vysokých škol, kterých vyšší počet jde na úkor kvality. Tímto se snižuje kvalita vzdělání a také se zmenšuje jeho význam.
Navíc se bohužel vzdělání stává záležitostí lidí, kteří si jej budou moci dovolit finančně. Společnost se polarizuje na ty, kteří si mohou dovolit investovat do vzdělání a na ty, kteří stěží mají na své základní potřeby.
holčička s radostí z učení
Ani diplom nám práci snů nezajistí
Tvrdým setkáním s realitou je pro mnoho úspěšných absolventů vysokých škol, že ačkoliv jsou vzdělaní a mají diplom, tak v práci narazí na šéfy, kteří často nejsou vzdělaní vůbec, ale za to mají „ostré lokty“ a tito jim pak dávají najevo, že si jejich vzdělání vůbec neváží.
ruka s tužkou
Závěrem
Volte velmi pečlivě – co bude vašim studijním oborem, jaké bude vaše poslání, ať se v dospělosti vyvarujete znechucení z vybraného, již absolvovaného studijního oboru. Pokud již takový máte vystudovaný, netrapte se a uplatněte své jiné dovednosti – třeba z oblasti vašich zájmů a koníčků.